CEYYÂNÎ, Muhammed b. Muâz - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEYYÂNÎ, Muhammed b. Muâz

bk. İBN MUÂZ
Astronomi âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER