CÜRCÂNÎ, Yûsuf b. Ali - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÜRCÂNÎ, Yûsuf b. Ali

يوسف بن علي الجرجاني
bk. HİZÂNETÜ’l-EKMEL
Ebû Abdullah Yûsuf b. Ali b. Muhammed el-Cürcânî’ye (ö. 522/1128’den sonra) nisbet edilen Hanefî fıkhına dair eser.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER