DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-İSLÂMİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-İSLÂMİYYE

bk. The ENCYCLOPAEDIA of ISLAM
Leiden’de yayımlanan İslâm dini, kültürü, tarihi ve coğrafyasına dair ansiklopedi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER