DAMAD FERİD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DAMAD FERİD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eniştesi olduğu padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Muhalefet ettiği fırka
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Genel başkanı olduğu fırka
HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkî iktidarına karşı kurulan Türk siyasî tarihinin ilk büyük muhalefet partisi.
İttihatçılar’a karşı birlikte muhalefet ettiği kişi
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Muarızı olduğu kurtuluş hareketi
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Gıyaben idama mahkûm edildiği mahkeme
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
İmzaladığı antlaşma
SEVR ANTLAŞMASI
I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması.
Çağdaşı
AHMED TEVFİK PAŞA
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
II. Meşrutiyet’in ilânından sonra üyeliğine seçildiği meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Çağdaşı
DÜRRÎZÂDE ABDULLAH BEYEFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
ALİ RIZÂ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
SÂLİH HULÛSİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER