« Madde sayfasına git

DAMADZÂDE AHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Oğlu
FEYZULLAH EFENDİ, Damadzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Anne tarafından dedesi
MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Selefi
PAŞMAKÇIZÂDE ABDULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şairi ve şeyhülislâmı.
Rumeli kazaskerliğinden alınmasına sebep olan kişi
MİRZA MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çalışmalarını teşvik ettiği kişi
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Özel kütüphanesindeki müellif nüshasını İbrâhim Müteferrika'ya vererek basımını sağladığı eser
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Kadılık yaptığı yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Kadılık yaptığı yer
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Mezarının bulunduğu yer
ŞEYH MURAD TEKKESİ
İstanbul Eyüp’te XVII. yüzyıl ortalarında medrese olarak kurulan ve 1715’te tekkeye dönüştürülen tarikat merkezi.
Torunu tarafından kurulan kütüphane
MURAD MOLLA KÜTÜPHANESİ
Murad Molla’nın İstanbul Çarşamba semtinde kurduğu kütüphane.
Torunu tarafından yaptırılan külliye
MURAD MOLLA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.