DÂRÜTTIBB-ı ÂMİRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÂRÜTTIBB-ı ÂMİRE

bk. MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER