DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Nesâyihu’l-vüzerâ adlı eserinde dönemini Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olarak nitelediği padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
İdam ettiren padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Eserinde dönemi hadiselerini ve tahttan indirilişini anlattığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Eserinde dönemi hadiselerini ve tahttan indirilişini anlattığı padişah
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Yakın çevresinde yer aldığı kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Aralıklı olarak uzun yıllar yaptığı görev
DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Kalesinde hapsedildiği yer
KAVALA
Yunanistan’ın Makedonya kesiminde liman şehri.
Eseri
ZÜBDE-i VEKĀYİÂT
Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın 1656-1704 yılları arasında meydana gelen olayları anlattığı eseri.
Eserinde Osmanlı Devleti'ne ilticasını anlattığı kişi
TÖKÖLİ, İmre
Osmanlılar’a bağlı Orta Macar kralı ve Erdel prensi.
Tarihinin 1703 yılına kadar olan kısmını aynen aktaran tarihçi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Kaynak olarak kullandığı eser
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Ravzatü’l-ebrâr adlı eserini kaynak olarak kullandığı tarihçi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Eserini kaynak olarak kullandığı tarihçi
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Eserini kaynak olarak kullandığı tarihçi
MEHMED ÇELEBİ, Ramazanzâde
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Eserini kaynak olarak kullandığı tarihçi
VECÎHÎ HASAN EFENDİ
Osmanlı tarihçisi, şair.
Eserini kaynak olarak kullandığı tarihçi
ABDİ PAŞA, Nişancı
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Kaynak olarak kullandığı eser
ÎSÂZÂDE TÂRİHİ
1654-1693 yıllarını içine alan Osmanlı tarihi.
Nesâyihu’l-vüzerâ adlı eserinde alıntılarda bulunduğu kaynak
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER