DELÎLÜ’l-FÂLİHÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

DELÎLÜ’l-FÂLİHÎN

دليل الفالحين
bk. RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN
Nevevî’nin (ö. 676/1277) bir müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER