DÎVÂN-ı MEZÂLİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÎVÂN-ı MEZÂLİM

bk. MEZÂLİM
İslâm devletlerinde en yüksek idarî-adlî yargı ve denetleme kurumu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER