DONANMA - TDV İslâm Ansiklopedisi

DONANMA

bk. BAHRİYE


bk. GEMİ


bk. KAPUDAN PAŞA
Osmanlılar’da deniz kuvvetlerinin başı ve idarecisi.

bk. TERSANE
Gerek donanmanın ihtiyacı olan gerekse ticarî ve sınaî gemilerin inşa ve tamir edildiği sanayi kompleksi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER