DÜCÂNİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÜCÂNİYYE

الدجانيّة
bk. MEDYENİYYE
Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin’e (ö. 594/1198) nisbet edilen bir tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER