DÜNYA İSLÂM BİRLİĞİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÜNYA İSLÂM BİRLİĞİ

bk. RÂBITATÜ’l-ÂLEMİ’l-İSLÂMÎ
İslâm ülkeleri arasında dinî koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER