16.01.2019 Tarihli Duyuru - TDV İslâm Ansiklopedisi

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Önceki web sitemizin yayımlanmasına son verdiğimiz 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana bazı kullanıcılarımızın yeni sitemizdeki İletişim Formu aracılığıyla ilettikleri talep, şikâyet ve öneriler hakkında bilgilendirme mesajıdır.


2013 yılı sonunda 44 cilt halinde baskısı tamamlandıktan sonra iki ek cildi yayımlanan TDV İslâm Ansiklopedisi, 2014 yılı başında Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir hizmeti olarak internet üzerinden ücretsiz erişime açıldı. Dört yıl boyunca araştırmacılar başta olmak üzere kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. www.islamansiklopedisi.info adresi üzerinden yayımlanan web sitesi, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa düzenini esas alan bir tasarıma göre maddelere hem web sayfası hem de PDF formatında erişim sağlayan ve madde içeriklerinde kelime/bilgi araması imkânı sunan statik bir yapıda hazırlanmıştı.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ni aşama aşama tam anlamıyla bir elektronik ansiklopedi haline getirmek maksadıyla TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde 2015 yılı sonunda başlatılan çalışmaların ilk aşaması sonuçlandı ve ansiklopedi 2017 yılı sonunda yeni yüzüyle https://islamansiklopedisi.org.tr adresinden test yayımına sunuldu; 2018 Haziranında da akıllı telefonlar için tasarlanan mobil site devreye girdi ve kullanıcılarımızın büyük bir çoğunluğunun beğenisini kazandı. Önceki web sitesine aşina olan araştırmacıların kullanım alışkanlıkları dikkate alınarak bu site ile yeni elektronik ansiklopedi sitesi bir yıl süreyle eş zamanlı olarak yayımda tutuldu. Son altı ay boyunca eski siteden yeni siteye tercihe dayalı yönlendirme yapıldı ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle eski sitenin yayımına son verilerek www.islamansiklopedisi.info adresi yeni elektronik ansiklopedinin yayımlandığı https://islamansiklopedisi.org.tr adresine yönlendirildi.

Bu yeni elektronik ansiklopedi yapısı sayesinde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin, ilmî çalışma yapan araştırmacıların yanı sıra İslâm dini ve medeniyeti hakkında internet ortamında yeterli ve güvenilir bilgi arayan geniş bir hedef kitle tarafından daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda mevcut maddelerin güncellenmesi ve yeni maddelerin ilave edilmesi, yani ikinci edisyon çalışmaları da özgün bir yazılım desteğine sahip olan elektronik ansiklopedi bünyesinde yürütülecektir.

Yeni elektronik ansiklopedinin kullanımına yönelik bazı hususları dikkatinize sunuyoruz:

 1. https://islamansiklopedisi.org.tr adresinden yayımlanmakta olan yeni elektronik ansiklopedi, matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa numaralarına göre değil, yaygın internet yayımlarında olduğu gibi maddenin tamamına tek bir sayfada ulaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni yapıda her bir ansiklopedi maddesi kendine özgü bir erişim adresine sahiptir. Böylece arama motorları üzerinden ansiklopedi içeriğine ulaşmak, herhangi bir maddeyi elektronik ortamda paylaşmak veya bir maddeye atıfta bulunmak çok daha kolaydır. Bu amacı gerçekleştirmek için yaygın kullanılan arama motorlarına yönelik girişimlerde de bulunulacaktır.
 1. Yeni tasarımda matbu ansiklopediye dayanan cilt ve sayfa yapısının terkedilmesinin diğer bir sebebi, ansiklopedinin sitesine maddelerin güncellenmesine ve yeni maddeler ilave edilmesine imkân verecek dinamik bir yapı kazandırmaktır. Elektronik ortamda güncellenen madde metinleri, yeni ansiklopedi sitesinde PDF olarak erişime açık olan matbu madde metinlerinden giderek farklılaşacak ve maddelerin bu yeni dijital versiyonuna “baskı yeri ve yılı, cilt, sayfa” şeklinde değil “internet adresi (erişim tarihi)” verilerek atıfta bulunulacaktır. Kılavuz resim için tıklayınız.
 1. Bununla birlikte her maddenin (çok bölümlü maddelerde her bölümün) sonunda hem mevcut maddenin TDV İslâm Ansiklopedisi’nin matbu versiyonunda hangi cilt ve sayfalarda yer aldığı belirtilmekte hem de matbu nüshanın PDF dosyasına erişim imkânı sağlanmaktadır. Kılavuz resim için tıklayınız.
 1. Ayrıca maddelerin tashihten geçmiş / güncellenmiş son hallerini yansıtan dijital versiyonlarını yazıcıya göndermek ya da PDF dosyası olarak almak da mümkündür.
 1. Yeni elektronik ansiklopedi sitesinin arama özellikleri daha da geliştirilmiş olup her sayfada rahatlıkla görülebilen “arama kutusu” sayesinde madde başlıklarında ve madde içeriklerinde arama yapılabildiği gibi, bütünleşik olarak müellif adlarında ve bibliyografya kısaltmalarında da arama yapmak mümkün hale gelmiştir. Kılavuz resim için tıklayınız.
 1. Madde sayfalarında sağ sütunda yer alan ve ilgili diğer maddelere ulaşma imkânı veren “ilişkili maddeler” listesi de kullanıcılarımıza ansiklopedi içeriğinde tematik arama fırsatı sunmaktadır.
 1. “Hac ve Kurban Dosyası”, “Köprüler Dosyası” gibi ilk örnekleri sunulmuş olan tematik dosyalar da yine ansiklopedi içeriğinde konulu arama yapmak isteyenlere kolaylık sağlamayı hedeflemektedir.
 1. Yeni oluşturulan müellif sayfaları sayesinde madde müelliflerinin biyografilerine ve yazdıkları maddelerin listesine ulaşılabilmektedir.
 1. Yeni sitede bir madde ile ilgili tenkit, tashih ve önerilerin iletilebilmesi için madde sayfalarına Bildirim Formu (Kılavuz resim için tıklayınız), ansiklopediyle ilgili daha genel bildirimler için de İletişim Formu (Kılavuz resim için tıklayınız) eklenmiştir.
 1. Elektronik ansiklopedi sitesindeki bir diğer yenilik, 2016 yılında tamamlanan iki ek ciltte yer alan maddeleri de içeriyor olmasıdır.
 1. Bilgiye erişim kadar, okumayı zevkli hale getiren kullanıcı dostu tasarımı sayesinde ansiklopedinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu yeni tasarımın doğrudan bilgi aramayı hedefleyen araştırmacılar için bir engel gibi algılanması, eski siteyle ilgili alışkanlıkların yanıltıcı ve geçici bir neticesi sayılmalıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ni geliştirmek, güncellemek ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hizmete sunulan yeni elektronik ansiklopedi, dünyanın bilgi ve bilişim teknolojilerinde ulaştığı seviye ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulması gibi Türkiye’nin son dönemde bu alanda yaptığı atılımlarla uyum içinde olup, bu yeni elektronik yayının dünyadaki benzerlerinin düzeyine ulaştırılması İSAM’ın öncelikli hedeflerindendir.

Saygılarımızla.


16.01.2019

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER