EBNÂ-i SİPÂHİYÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBNÂ-i SİPÂHİYÂN

bk. SİPAHİ
Osmanlı askerî teşkilâtında altı bölük halkı da denilen kapıkulu süvarilerinin en seçkin grubu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER