EBSÂL ü SELÂMÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBSÂL ü SELÂMÂN

أبسال و سلامان
bk. LÂMİÎ ÇELEBİ
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.

bk. SELÂMÂN ü EBSÂL
Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında alegorik mesnevi konusu olan bir aşk hikâyesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER