EBÛ BEKİR el-HALLÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ BEKİR el-HALLÂL

bk. HALLÂL, Ebû Bekir
Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini derleyen Hanbelî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER