EDHEMÎ TAÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EDHEMÎ TAÇ

bk. EDHEMİYYE
İbrâhim b. Edhem’e (ö. 161/777-78) nisbet edilen bir tarikat.

bk. TAÇ
Hükümdarlık alâmeti ve tarikat sembolü bir tür başlık.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER