el-BEHCETÜ’l-MERDIYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-BEHCETÜ’l-MERDIYYE

البهجة المرضيّة
bk. el-ELFİYYE
İbn Mâlik et-Tâî’nin (ö. 672/1274) Arap gramerine dair manzum eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER