el-BERÎKATÜ’l-MAHMÛDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-BERÎKATÜ’l-MAHMÛDİYYE

البريقة المحمودية
bk. et-TARÎKATÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) Kur’an’a ve sünnete uygun bir dinî hayatın esaslarını ortaya koyduğu ve bid‘atlara karşı uyarılarda bulunduğu eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER