el-HİKMETÜ’l-HÂLİDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-HİKMETÜ’l-HÂLİDE

bk. CÂVÎDÂN-HIRED
İbn Miskeveyh’in (ö. 421/1030) İran, Hint, Yunan ve Arap-İslâm kültüründe ahlâk ve âdâba dair hikmetleri topladığı Arapça eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER