el-HİNDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-HİNDİYYE

bk. el-ÂLEMGÎRİYYE
Hanefî mezhebinin görüşlerini toplayan ve Hindistan dışında daha çok el-Fetâva’l-Hindiyye adıyla tanınan Arapça fetva kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER