el-İDRÂK - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-İDRÂK

bk. KİTÂBÜ’l-İDRÂK
Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin (ö. 745/1344) Türkçe kaleme aldığı sözlük ve gramer kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER