el-MA‘RİFE ve’t-TÂRÎH - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MA‘RİFE ve’t-TÂRÎH

المعرفة والتاريخ
bk. FESEVÎ
el-Maʿrife ve’t-târîḫ adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER