el-MECMAU’l-İLMİYYÜ’l-ARABÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MECMAU’l-İLMİYYÜ’l-ARABÎ

bk. MECMAU’l-LUGATİ’l-ARABİYYE
Şam’da Arap dili ve edebiyatına dair ilmî çalışmalar yapan kurum.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER