el-MESÂHİF - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MESÂHİF

bk. KİTÂBÜ’l-MESÂHİF
İbn Ebû Dâvûd’un (ö. 316/929) resmî mushafa ve bazı sahâbîlere ait özel mushaf nüshalarına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER