el-MEVÂİZ ve’l-İ‘TİBÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MEVÂİZ ve’l-İ‘TİBÂR

bk. el-HITATÜ’l-MAKRÎZİYYE
Memlük tarihçisi Makrîzî’nin (ö. 845/1442) Mısır topografyası ve tarihi hakkındaki eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER