el-MUKADDİMETÜ’l-CEZERİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MUKADDİMETÜ’l-CEZERİYYE

المقدّمة الجزريّة
bk. İBNÜ’l-CEZERÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER