el-UTBİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-UTBİYYE

العتبيّة
bk. UTBÎ, Muhammed b. Ahmed
el-ʿUtbiyye adlı eseriyle tanınan Endülüslü Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER