ENFÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ENFÂL

الأنفال
bk. FEY
İslâm devletinin gayri müslim tebaadan aldığı cizye, haraç ve ticaret malları vergilerinin ortak adı.

bk. GANİMET
Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.

bk. SELEB
Savaşta öldürülen düşman askerinin üzerinde veya yanında bulunan elbise, silâh vb. eşyayı ifade eden fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER