er-RED ale’l-CEHMİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

er-RED ale’l-CEHMİYYE

bk. el-İHTİLÂF fi’l-LAFZ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) akaide dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER