ERTAYLAN, İsmail Hikmet - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ERTAYLAN, İsmail Hikmet ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mezun olduğu okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Hocalık yaptığı fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Yazı hayatına atıldığı gazete
TANİN
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yayımlanan siyasî gazete.
Hayatında önemli bir yeri olan edebiyatçı
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Biyografisini yazdığı yazarlardan
FITNAT HANIM
Şöhreti çok yaygın, en beğenilmiş kadın divan şairi.
Edebiyat tarihini yazdığı
ÇAĞATAY EDEBİYATI
Timurlular devrinde İslâm medeniyetinin tesiri altında oluşmuş, Hârizm Türkçesi’nin devamı mahiyetinde gelişen Çağatay diliyle meydana gelen edebiyat.
Yoğunlaştığı alan
EDEBİYAT TARİHİ
Edebî eser ve şahsiyetleri kronolojik ve sistematik olarak inceleyen bilim dalı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER