es-SEB‘U’t-TIVÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

es-SEB‘U’t-TIVÂL

السبع الطوال
bk. MUALLAKĀT
Câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER