ESMÂ bint NU‘MÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESMÂ bint NU‘MÂN

أسماء بن نعمان
bk. ÜMMEHÂTÜ’l-MÜ’MİNÎN
Hz. Peygamber’in hanımları için kullanılan bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER