EVLİYA ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EVLİYA ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Babasının musâhibi olduğu padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Takdim edildiği padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Annesi tarafından akrabası ve seyahatlerinde önemli rolü olan devlet adamı
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Annesi tarafından akrabası, Varvar Ali Paşa'yı mağlup edip öldürttüğünü anlattığı kişi
İPŞİR MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Avusturya seferine katıldığı kişi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Musiki hocası
DERVİŞ ÖMER EFENDİ
XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan ünlü Türk mutasavvıfı, hânende ve bestekâr.
Rüyasında, seyahatleri esnasında gördüklerini yazması temennisinde bulunan sahâbî
SA‘D b. EBÛ VAKKĀS
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Soyundan geldiğini belirttiği mutasavvıf
AHMED YESEVÎ
Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
Soyunu bağladığı aile
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
İsyanına şahit olduğu kişi
VARVAR ALİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Tanıştığı Celâlî reisi
KARAHAYDAROĞLU MEHMED
Tanıştığı Celâlî reisi
KATIRCIOĞLU MEHMED PAŞA
Celâlî reislerinden.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Atalarının ikamet ettiği yer
KÜTAHYA
Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Annesinin soyu
ABAZALAR
Batı Kafkasya’da Karadeniz kıyısında yaşayan yerli halklardan biri.
Eğitim gördüğü yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Rüyasını tabir ettirdiği Abdullah Dede'nin şeyhi olduğu mevlevîhâne
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul Kasımpaşa’da 1625 yılı civarında tesis edilen tekke.
İstanbul dışında ilk seyahat ettiği şehir
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Fethine katıldığı kale
AZAK
Sovyetler Birliği’nin Rostov özerk bölgesinde şehir.
Seyahatnâme’nin asıl nüshalarının bulunduğu kütüphane
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ
Eserinin yazmalarının Mısır'dan İstanbul'a gönderildiği Dârüssaâde ağası
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER