FAS ŞERİFLERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FAS ŞERİFLERİ

bk. FİLÂLÎLER
XVII. yüzyıldan günümüze kadar Fas’ı yöneten bir İslâm hânedanı.

bk. HASENÎLER
Fas’ta Muhammed en-Nefsüzzekiyye’ye (ö. 145/762) mensup şerifler sülâlesi.

bk. İDRÎSÎLER
789-985 yılları arasında Fas’ta hüküm süren ilk İslâm hânedanı.

bk. SA‘DÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1511-1659).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER