FÂTİH MİLLET KÜTÜPHANESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÂTİH MİLLET KÜTÜPHANESİ

bk. MİLLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul Fatih’te Feyziye Medresesi’nde Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi ile Ali Emîrî Efendi’nin koleksiyonlarından oluşan kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER