FEHMÎ el-MÜDERRİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

FEHMÎ el-MÜDERRİS

bk. BAĞDATLI MEHMED FEHMÎ
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Arap edebiyatı tarihi müderrisliği yapan Iraklı âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER