FERHENGNÂME-i SA‘DÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FERHENGNÂME-i SA‘DÎ

فرهنك نامۂ سعدي
bk. HOCA MESUD
Farsça’dan yaptığı Süheyl ü Nevbahâr ve Ferhengnâme-i Sa‘dî adlı tercümeleriyle tanınan XIV. yüzyıl Türk şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER