GAZZÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

GAZZÂL

bk. VÂSIL b. ATÂ
Mu‘tezile’nin kurucusu olarak bilinen âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER