GIBB, Elias John Wilkinson - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GIBB, Elias John Wilkinson ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Yakın arkadaşı
BROWNE, Edward Granville
İngiliz şarkiyatçısı.
Talebesi
ROSS, Edward Denison
İngiliz şarkiyatçısı.
İngilizce’ye çevirdiği Osmanlı şiirleri ile ilgili eserini ithaf ettiği şahıs
REDHOUSE, Sir James William
İngiliz şarkiyatçısı, dil bilimci ve lugatçı.
Londra'daki evinin devamlı ziyaretçilerinden
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Londra'daki evinin devamlı ziyaretçilerinden
HALİL HÂLİD BEY
Son devir ilim ve fikir adamlarından.
Mektuplaştığı şahıslardan
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Muhayyelât adlı eserinin bir bölümünü İngilizce'ye çevirdiği şair
AZİZ ALİ EFENDİ
Devlet adamı, şair ve mutasavvıf.
İstanbul’un fethi bölümünü İngilizce'ye çevirerek yayımladığı eser
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Şeyhzâde'ye ait Türkçe versiyonunu İngilizce'ye çevirdiği hikaye külliyatı
KIRK VEZİR
Doğu-İslâm dünyasının ortak hikâyeler külliyatından biri.
A History of Ottoman Poetry adlı eserinin birinci cildinin ilk bölümünü çeviren şahıs
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Mektuplaştığı şahıslardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Mektuplaştığı şahıslardan
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Etkisi altında kaldığı şair
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER