GIBB, Elias John Wilkinson - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GIBB, Elias John Wilkinson ile İLİŞKİLİ MADDELER

A History of Ottoman Poetry adlı eserinin ilk cildini gönderdiği padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
İngilizce’ye çevirdiği Osmanlı şiirleri ile ilgili eserini ithaf ettiği kişi
REDHOUSE, Sir James William
İngiliz şarkiyatçısı, dil bilimci ve lugatçı.
Vefatından sonra A History of Ottoman Poetry adlı eserinin kalan ciltlerinin yayımını tamamlayan kişi
BROWNE, Edward Granville
İngiliz şarkiyatçısı.
Öğrencileriyle birlikte A History of Ottoman Poetry adlı eserinin birinci cildinin ilk bölümünü çeviren kişi
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Muhayyelât adlı eserinin bir bölümünü İngilizce'ye çevirdiği şair
AZİZ ALİ EFENDİ
Devlet adamı, şair ve mutasavvıf.
Etkisi altında kaldığı şair
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Londra'daki evinin devamlı ziyaretçilerinden
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Londra'daki evinin devamlı ziyaretçilerinden
HALİL HÂLİD BEY
Son devir ilim ve fikir adamlarından.
Mektuplaştığı kişilerden
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Mektuplaştığı kişilerden
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Mektuplaştığı kişilerden
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Hakkındaki tartışmalara katılan kişilerden
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ
Türk fikir adamı, Türk Lugatı adlı eseriyle tanınan müellif.
Hakkındaki tartışmalara katılan kişilerden
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
İstanbul’un fethi bölümünü İngilizce'ye çevirerek yayımladığı eser
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Şeyhzâde'ye ait Türkçe versiyonunu İngilizce'ye çevirdiği hikaye külliyatı
KIRK VEZİR
Doğu-İslâm dünyasının ortak hikâyeler külliyatından biri.
Hakkında eleştiri yazıları yayımlanan gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER