GÜLHANE HATT-ı HÜMÂYUNU - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLHANE HATT-ı HÜMÂYUNU

bk. TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER