HÂDİMÎ, Mehmed Vehbi - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂDİMÎ, Mehmed Vehbi

bk. MEHMED VEHBİ EFENDİ
Hulâsatü’l-beyân adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimi ve siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER