HADÎS-i ERBAÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HADÎS-i ERBAÎN

bk. KIRK HADİS
Çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER