« Madde sayfasına git

HÂFIZ AHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Musâhibi olduğu padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Sadrazamı olduğu ve kız kardeşi Ayşe Sultan'la evlendiği padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
İran seferine katılarak beraberinde Tebriz'e kadar gittiği kişi
KUYUCU MURAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
II. Osman'ın daveti ile geldiğinde İstanbul'a sokmayan kişi
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
Ölümüne sebep olan olayları başlatan kişi
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
II. Osman’ın intikamını almak için gizlice haberleştiği kişi
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
Yakın adamlarından
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Mücadele ettiği isyancı
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Küçük yaşta aldığı unvan ve şiirde kullandığı mahlası
HÂFIZ
Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyen kimse.
Sesinin güzelliği farkedilerek alındığı yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Yaptığı görevlerden
KAPTAN-ı DERYÂ
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vasiyeti üzerine defnedildiği yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER