HALİKARNAS BALIKÇISI - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİKARNAS BALIKÇISI

bk. KABAAĞAÇLI, Cevat Şakir
Cumhuriyet dönemi roman, hikâye ve deneme yazarı, basın ressamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER