HALİL HÂLİD BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALİL HÂLİD BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Büyük dedesi
ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu.
Yazı hayatına atılmasını sağlayan gazeteci
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Londra’da yakınlık kurduğu edebiyatçı
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Tayin edildiği fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Makaleler yazdığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Makaleler yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Makaleler yazdığı dergilerden
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yakın dostu
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Tanıştığı ve yazıştığı aydınlardan
GIBB, Elias John Wilkinson
Osmanlı şiirine dair eseriyle tanınan İskoçyalı şarkiyatçı.
Tanıştığı ve yazıştığı aydınlardan
ARNOLD, Sir Thomas Walker
İslâm medeniyeti ve sanat tarihi üzerine yayınları bulunan İngiliz müsteşrik.
Tanıştığı ve yazıştığı aydınlardan
ABDÜLAZİZ ÇÂVÎŞ
Mısırlı mücadele ve hareket adamı, âlim, gazeteci ve yazar.
Tanıştığı ve yazıştığı aydınlardan
EMÎR ALİ, Seyyid
Hindistanlı müslüman hukukçu ve siyasî lider.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER