HALİL PAŞA, Arnavut - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALİL PAŞA, Arnavut ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Varadin Savaşı’nda şehid düşmesi üzerine yerine serdar seçildiği kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlığa getirilmesini tavsiye eden kişi
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
Yardımcılığını yapan kişi
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Doğduğu yer
İLBASAN
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
Büyük kardeşi Sinan Ağa’nın bostancıbaşılığı zamanında girdiği, daha sonra başına getirildiği ocak
BOSTANCI
Osmanlı Devleti saray teşkilâtının bîrun kısmından bir kuruluş.
Kethüdâsı olduğu birlik
ŞÂTIR
Osmanlılar’da bir çeşit tören bölüğü.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kalesini onarmakla görevlendirildiği yer
NİŞ
Sırbistan’da eski bir Osmanlı vilâyet merkezi, tarihî şehir.
Ordunun mağlubiyeti sonrasında Avusturyalılara teslim olan ve sorumluluğu Halil Paşa'ya yüklenen yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Azlinden sonra muhafız olarak gönderildiği yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Sürgün edildiği yer
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Sürgün edildiği yer
LİMNİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Kale muhafızı olarak görevlendirildiği yer
EĞRİBOZ
Yunanistan’ın doğusunda eski bir Osmanlı sancağı ve bu sancağın merkezi olan şehir.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER