HALİL RİFAT PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALİL RİFAT PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Birlikte çalıştığı ve tecrübelerinden faydalandığı kişi
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Nâzırı olduğu nezâret
DAHİLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde İçişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Mazbata odasında görev yaptığı meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Başkan vekilliği yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Dahiliye nâzırlığı ve sadrazamlığı sırasında kurulup hizmete açılan müesssese
DÂRÜLACEZE
Kimsesiz çocukları, yaşlı ve muhtaçları barındırmak amacıyla 1896’da İstanbul’da açılan bir hayır kurumu.
Olumsuz tavır takındığı hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Aydın valiliği sırasında önemli imar faaliyetlerinde bulunduğu yer
İZMİR
Ege bölgesinin en büyük şehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
Valilik yaptığı, tarım, eğitim ve bayındırlık faaliyetleriyle gelişimine katkıda bulunduğu yer
SİVAS
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mezarının bulunduğu yer
MİHRİŞAH VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVIII. yüzyılın sonunda yapılan külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER