HALİM SABİT ŞİBAY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALİM SABİT ŞİBAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Talebesi
YİNANÇ, Mükrimin Halil
Türk tarihçisi.
İdarecisi olduğu dergi
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Müderrislik yaptığı okul
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Vazifesi
MÜDERRİS
Medresede ders veren yüksek rütbeli hoca.
Liderlerinden biri olduğu cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Kurucularından biri olduğu dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Görev yaptığı ve maddeler yazdığı ansiklopedi
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
“Aile” maddesinin bir bölümünü yazdığı ansiklopedi
İSLÂM-TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
İstanbul’da 1940-1948 yılları arasında çıkan, ancak “A” maddeleri tamamlanmadan yayımı duran ansiklopedi.
Altaylar’a yaptığı seyahatin seri makaleler halinde yayımlandığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazdığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yazdığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER