HALLÜ MÜŞKİLÂTİ’l-İŞÂRÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALLÜ MÜŞKİLÂTİ’l-İŞÂRÂT

حل مشكلات الاشارات
bk. el-İŞÂRÂT ve’t-TENBÎHÂT
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık, fizik ve metafiziğe dair en son görüşlerini ihtiva eden eseri.

bk. TÛSÎ, Nasîrüddin
İranlı âlim ve filozof.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER